Verilen Genel Kurul kararını tanımadığını, görevinin başında olduğunu söyleyen Osman Taş 14 yöneticinin 7 sinden imza alarak 8 imsayı tamamladı ve genel kurul kararını iptal ettirdi. 19 Eylülde yapılması kararlaştırılan genel kurul için karar defterine iptal kararı alarak onaylandı.

Kararda Osman Taş'ın n tekrar başkan seçildiği ve Fuat Çapanın da en ksıa sürede görecden alınacağı iddia edildi.